História SEXu? Áno, aj sex má svoje dejiny a históriu

Sex tu bol odpradávna. Mnohí si mysleli, že chápu podstatu, preto informovali verejnosť o svojich zisteniach. Právne predpisy sú spísané v najstarších asýrskych zákonníkoch. V starovekom Ríme bol pohlavný styk zobrazovaný obrazmi.

História SEXu? Áno, aj sex má svoje dejiny a históriu
História SEXu? Áno, aj sex má svoje dejiny a históriu

Ako niečo hriešne a skazené

V stredoveku sa začal chápať ako niečo hriešne, skazené. Počas obdobia humanizmu na konci 17. Storočia pretrvávala sexuálna otvorenosť a tolerancia. Kresťanská pastorácia prisúdila sexu „znepokojivú záhadu“ a  tajomno. Mladé devy si museli zakrývať nohy, aby nezvádzali k hriešnym myšlienkam. V 18. storočí v rámci osvietenstva došlo k uvoľneniu správania vnímaného ako mravné. Viac sexu bolo na vidieku.

V meste sa dbalo na dojem počestnosti

Podľa  Kinseyho správy  sa propagované sexuálne pravidlá a princípy morálky úplne rozchádzajú s bežnou praxou a predovšetkým uspokojujúce praxou pri pohlavnom styku.  V 60. rokoch 20. storočia došlo k spoločenskej revolúcii vďaka hippies  v USA, ktorá svojimi účinkami do 21. storočia vyprchala a predovšetkým aj v rámci boja s AIDS.

V rámci boja s AIDS, vzrastajúcemu vplyvu kresťanstva a islamu dochádza v Európe k silnému zhutneniu morálky a zmene pohľadu na pohlavné styk. Dnes sú už aj rôzne múzea, čo sa históriou sexu zaoberajú.

Foto: unsplash.com